דוגמא לביבליוגרפיה של עבודה סמינריונית

ביבליוגרפיה של עבודה סמינריונית לדוגמא

אתם מוזמנים להתרשם מדוגמא לביבליוגרפיה של עבודה סמינריונית. הביבליוגרפיה המוצגת כאן כדוגמא היא הביבליוגרפיה של העבודה הסמינריונית לדוגמא המוצגת באתר.  

דוגמא לביבליוגרפיה של עבודה סמינריונית: "חזרה בשאלה" – עזיבה של אורח חיים דתי בקרב צעירים ובני נוער

ביבליוגרפיה

בן-פורת, גיא. "הלכה למעשה – חילונו של המרחב הציבורי בישראל". חיפה: פרדס הוצאה לאור (2016).
גובני, יובל. "חילוניות ופוסט-חילוניות, חילוניות יהודיות קווים למתווה פילוסופי-חינוכי", עיונים בתקומת ישראל, כרך 7 (2014), עמ' 159-141.
גימפל, רוני וגלזר, נעמה. "בין שני עולמות – מפגש עם בני נוער יוצאי בתים חרדיים", בתוך: אפשר – ביטיון לעובד החינוכי-סוציאלי, בני נוער בחברה מרובת תרבויות: אתגרים בחינוך ובטיפול (עורכת: מרים גילת), גיליון 25-26 (2015).
דורון, שלומי. "המהלכים בין העולמות – "חוזרים בתשובה" ו"חוזרים בשאלה" בחברה הישראלית". הוצאת הקיבוץ המאוחד (2013).
דינור, אבנר. "לקראת חילוניות מאמינה", אקדמות גיליון ל' (2017).
הרמן, תמר. דתיים? לאומיים! המחנה הדתי-לאומי בישראל 2014. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה (2014).
וינינגר, א' (2013). התייחסות רשויות המדינה ל"יוצאים לשאלה". ירושלים: מרכז המחקר והמידע של הכנסת.
זלבה, מיכאל. "דמוגרפיה של הדתיות – תהליכי חילון בציבור הדתי והמסורתי", חותם (2015).
ידגר, יעקב. מעבר לחילון: מסורתיות וביקורת החילוניות בישראל". ירושלים: מכון ואן ליר (2012).
נאמן, נחמה. "מאפייני" תהליך" עזיבת אורח חיים דתי בקרב צעירים מהחברה הדתית-לאומית", דעת (2017).
שוהם, חזקי. "'דת', חילוניות' ו'מסורת' במחשבה הציבורית בישראל". עיונים בתקומת ישראל, כרך 24 (2014), עמ' 58-29.
שקדי, אשר. "מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום". תל-אביב: הוצאת רמות (2003).

Bar-El, Ronen; Garcia-Muñoz, Teresa; Neuman, Shoshana; Tobol, Yossef. (2010). “The evolution of secularization: Cultural transmission, religion and fertility theory, simulations and evidence”, Working Papers, Bar-Ilan University, Department of Economics, No. 2010-10, Bar-Ilan University, Department of Economics, Ramat-Gan.

Kaufmann, Eric; Vegard, Skirbekk; Goujon, Anne. (2012). The end of secularization in Europe? A socio-demographic perspective, Sociology of Religion, 73, Issue 1, Pages 69–91.

באפשרותכם להוריד את העבודה הסמינריונית במלואה:

עברתם על הדוגמא ובכל זאת בא לכם שמישהו יעזור לכם עם כתיבת הביבליוגרפיה או עם העבודה הסמינריונית? אל תהססו לפנות אלי במייל guytheodoro80@gmail.com או באמצעות הטופס:

    דילוג לתוכן