דוגמא למבוא של עבודה סמינריונית

מבוא של עבודה סמינריונית לדוגמא

אתם מוזמנים להתרשם מדוגמא למבוא של עבודה סמינריונית. המבוא הוא מבוא של העבודה הסמינריונית לדוגמא המוצגת באתר.  

דוגמא למבוא של עבודה סמינריונית: "חזרה בשאלה" – עזיבה של אורח חיים דתי בקרב צעירים ובני נוער

מבוא

בעשורים האחרונים, נדמה שתהליכי החילון בעולם המערבי כמו גם בחילון ועזיבת החיים הדתיים בישראל, מתקיימים באופן אינטנסיבי למדי. טרנדים שכאלו ניתן לראות לא רק במדינות מפותחות אחרות אלא כאמור גם בישראל אל (Kaufmann, Vegard & Anne, 2012). רוב המחקרים והסקרים השונים הבודקים את היחס והתפיסות של האזרחים היהודים בישראל לתרבות היהודית והאמונה מעלים, כי כ-50% מן הציבור היהודי הכללי מגדירים עצמם "כחילונים". לצד נתון זה, הסקרים גם מראים נתונים מדהימים בכל הנוגע למידת האמונה באלוהים, כאשר כ-80% מהציבור היהודי-ישראלי מדווחים, שהם אכן "מאמינים באלוהים" (דינור, 2017).
בחרנו לחקור את נושא עזיבת אורח חיים דתי ומעבר לאורח חיים חילוני, תוך מתן דגש על בני נוער. בעולם קיים מגזר חילוני ומגזר דתי. התפתחות הטכנולוגיה, סביבה והמשפחה מהווים כגורם משפיע על אורח חיים של האוכלוסייה ובני נוער בפרט. לאחרונה אנו ערים לתופעה שהולכת וגוברת בעיקר בקרב בני נוער, תופעת ה"חילון", קרי חזרה בשאלה.
בחרנו בנושא זה בשל מס' היבטים. תחילה אנו מרגישים קירבה ורצון לחקור ולדעת לעומק מידע לגבי הנושא. אנו חושבים שהמחקר יכול לסייע למשפחות דתיות אשר חוות תהליך חילון בקרב בני המשפחה וילדיהם בפרט ולאנשים אשר חוששים מתהליך זה. כמו כן, המחקר יכול לסייע לבעלי מקצוע שלוקחים חלק בתחום כגון- עובדים סוציאליים, מורים, פסיכולוגיים ועוד. בנוסף, המחקר יכול לסייע לאנשי מחקר אשר חוקרים את הנושא.
הפרק הראשון של העבודה, ידון בתיאוריות השונות העוסקות בחילון ובחילוניות. הפרק עוסק במושג "חילון" ו"חילוניות", תוך סקירת התיאוריות השונות המסבירות את השינויים הרבים בהקשר זה לא רק בעולם המערבי אלא גם בישראל. בנוסף עוסק הפרק גם בתהליכים השונים שעברו על החברה היהודית בכללה בכל הנודע לעזיבת הדת והמעבר לחילוניות.
הפרק השני של העבודה, ידון בתהליכי החילון בחברה הישראלית. הפרק עוסק בתהליכי החילון והחילוניות שעברו ועדיין עוברים על החברה הישראלית. כמו כן, סוקר הפרק את המקורות לאותו שינוי בסטאטוס קוו המפורסם באשר לדת במרחב הציבורי והשפעת הפגיעה בסטטוס קוו על תהליכי החילון באופן כללי.
הפרק השלישי של העבודה, ידון בסוגיית החזרה בשאלה. הפרק סוקר בקצרה את משמעות המושג "חזרה בשאלה" וההשלכות שלו, כמו גם דן הפרק בתופעת החזרה בשאלה ותחושת "הפירוק" של החוזרים בשאלה.
הפרק הרביעי של העבודה, ידון במאפייני החברה הדתית-לאומית בישראל. הפרק עוסק בין היתר בהבדלים בין הקבוצות השונות בחברה הדתית בישראל ועמידה על כל זרם, כמו גם עוסק בזהות של המחנה הדתי-לאומי והערכים העיקריים שעליו הוא מושתת: דתיות, לאומיות (ציונות( ופתיחות מסוימת לחיים המודרניים.
הפרק החמישי של העבודה, ידון בגורמים לעזיבת אורח חיים דתי אצל צעירים. הפרק דן בשינויים שחלו לא רק בעולם המערבי אלא גם בישראל, בעיקר לנוכח תהליכי הגלובליזציה, החשיפה לתקשורת, תהליכים כלכליים שונים וכו'.
הפרק השישי של העבודה, ידון בתהליכי העזיבה של אורח חיים דתי, תוך התמקדות במחקרים שונים אשר בדקו הן בישראל והן במקומות אחרים (ובדתות אחרות) את תהליכי עזיבת אורח חיים דתי. פרק זה יתמקד גם במחקר עכשווי שבדק את תהליכי העזיבה אצל צעירים דתיים לאומיים בישראל.

באפשרותכם להוריד את העבודה הסמינריונית במלואה:

עברתם על הדוגמא ובכל זאת בא לכם שמישהו יעזור לכם עם המבוא או עם העבודה הסמינריונית? אל תהססו לפנות אלי במייל guytheodoro80@gmail.com או באמצעות הטופס:

    דילוג לתוכן